Kancelaria notarialna

Pic 1

Kontakt

Godz. Urzędowania Kancelarii
pn. - pt. 9.00 - 17.00


tel.        
+48 61 856 28 90
faks        +48 61 856 28 99
e-mail:   sekretariat@notariusz.org.pl

więcej

 

O nas


Kancelaria Notarialna działa w budynku przy ulicy Podgórnej 15 od 01 stycznia 2001 roku. Obecnie prowadzona jest przez Notariusza Krzysztofa Marchwickiego.

Kancelarię oprócz notariusza tworzy zespół profesjonalnych pracowników.

Kancelaria świadczy pełen zakres usług (czynności notarialnych) przewidzianych w ustawie prawo o notariacie:

• sporządza akty notarialne,
• sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
• sporządza poświadczenia,
• doręcza oświadczenia,
• spisuje protokoły,
• sporządza protesty weksli i czeków,
• przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
• sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
• sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów, sporządza inne
   czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Zasadniczym miejscem dokonywania czynności notarialnych jest Kancelaria, zgodnie jednak z art. 3 § 2 prawa o notariacie czynności notarialne mogą być dokonane także poza kancelarią, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.